Ready for the new stars

Đánh giá chỉ số phát triển cho bé từ 6 - 36 tháng

Posted by Unknown | | Category: , |

Các chuyên gia sẽ giúp bố mẹ đánh giá đúng sự phát triển về thể chất và trí tuệ cho các bé từ 6-36 tháng tuổi, các chỉ số IQ -EQ- CQ- PQ - AQ - SQ. 
Địa điểm: KĐT Đại Kim - Linh Đàm
Thời gian: 15 Tháng 7 vào 8:00 - 11:00
Đăng ký trực tuyến: https://www.facebook.com/events/1002745029828384/